TRACTAMENT LÀSER PER A ESTRIES

TRACTAMENT LÀSER PER A ESTRIES

Per què apareixen les estries?
Les estries apareixen per un excessiu estirament de la pell que provoca una ruptura de les fibres de col·lagen i elastina en la dermis. Podem definir-les com a cicatrius atròfiques.
L’estrès mecànic sobre la pell és el mecanisme fonamental per a la seva aparició però hi ha una base genètica que predisposa a patir estries i també factors hormonals que poden afavorir-les.
L’embaràs, els canvis de pes més o menys bruscos, les “estirades”  de creixement o certes malalties com la Síndrome de Cushing i la presa de certs medicaments poden ser causa d’estries.
Es localitzen preferentment a l’abdomen, mames, cuixes i natges.

Totes les estries són iguals?
Inicialment les estries apareixen com a lesions lineals vermelloses o violàcies per a progressar (en un temps variable) a lesions blanques on la pell està enfonsada i aprimada (atròfia).
Durant la seva fase vermella les denominem “striae rubra” i quan són blanques, “striae alba”.
Amb el tractament làser per a estries, les estries vermelles es poden matisar i fer gairebé imperceptibles en un 80% dels casos. La millora de les estries blanques és molt inferior encara que també presenten algun grau de millora.

Es poden tractar totes les estries?
Totes les estries es poden tractar, independentment del seu origen. Evidentment si la causa de les estries és una malaltia cal tractar la malaltia per a poder millorar les estries.
Encara que hi ha estudis que han demostrat una certa millora de les estries blanques amb tractament làser per a estries, el resultat és molt millor si el tractament és precoç, durant la fase d’estria vermella, precisant menys sessions i millor resultat final.

En què consisteix el tractament làser per a estries? quantes sessions necessito?
Atès que les estries són degudes a una “ruptura” de les fibres en dermis, procediments que incrementin la fabricació d’aquestes fibres milloren les estries. S’han emprat diferents làsers per al tractament d’estries. En dermatologia AGC hem optat per un làser fraccionat no ablatiu de 1550 nm (Erbium Glass) per la seva alta tolerància i els seus bons resultats. El làser fraccionat no ablatiu treballa generant columnes de calor que arriben fins a la dermis. Aquest estímul desencadena la fabricació de noves fibres de col·lagen que provoquen una millora progressiva de l’estria.
Calen diverses sessions mensuals. El número és variable ja que depèn de la capacitat individual de fabricar col·lagen. La mitjana de sessions és d’entre 4 i 6. Amb aquest nombre de sessions la majoria dels pacients experimenten una millora d’entre el 50% i el 75% als 6 mesos post-tractament. La durada de les sessions depèn de l’extensió de la zona a tractar però sol ser entre 15 i 30 minuts. La pell tractada s’enrogeix i “s’inflama”. Aquests efectes duren unes 48 h.

El tractament làser per a estries fa mal?
El tractament es realitza amb anestèsia tòpica , és a dir s’aplica una crema anestèsica potent mitja hora abans del tractament. Amb això el tractament làser per a estries es tolera molt bé.

Referències

Treatment of striae distensae: an evidence-based approach. Forbat et al. Journal of Cosmetic and Laser Therapy. 2017

Long-term results of the treatment of pregnancy-induced striae distensae using a 1550-nm non-ablative fractional laser. Golkalp et al. J Cosmet Laser Ther. 2017

Striae distensae after breast augmentation: treatment using the nonablative fractionated 1550-nm erbium glass laser. Guimaraes et al. Plast Reconstr Surg. 2013