TRACTAMENT LÀSER PER A LA ROSÀCIA

TRACTAMENT LÀSER PER A LA ROSÀCIA

Descobreix el tractament  làser per a la rosàcia que oferim a AGC Dermatologia per combatre les vermellors  i millora la teva pell per sempre més.  

Què és la rosàcia?

La rosàcia és una malaltia crònica de la pell que afecta especialment la zona central de la cara. Es caracteritza per l’aparició d’episodis transitoris de vermellor que, amb el temps, donaran pas a una vermellor permanent i a vasos dilatats i visibles (cuperosi). Els/les pacients sovint també presenten brots de granets dolorosos. La sensació de calor, coïssor, picor a la pell és molt comú.

A qui afecta la rosàcia?

La rosàcia afecta tant a dones com a homes però les  dones de pell clara són especialment vulnerables. Gairebé sempre s’acompanya de pell sensible que tolera malament certs cosmètics.  

Té cura la rosàcia?

No. La rosàcia té una base genètica que, a dia d’avui, no podem canviar. L’objectiu del tractament és mantenir-la sota control, minimitzar els brots i millorar l’aparença i simptomatologia de la pell. Amb el tractament làser per a la rosàcia millorem la rosàcia a llarg termini. 

Per què apareix la rosàcia? I què  l’empitjora?

La rosàcia és un trastorn complex amb una base genètica modulada per factors ambientals, higiènics i dietètics. En persones amb rosàcia, els vasos sanguinis de la pell són especialment sensibles a factors externs i també interns com les emocions i es dilaten molt fàcilment. Després d’un interval més o menys curt es contrauen de nou però,  amb el temps, i després de patir múltiples episodis de vasodilatació-vasoconstricció,  es dilaten permanentment. Així és com apareix la vermellor permanent i, depenent del calibre del vas, aquest es fa visible.

A més, s’han trobat alteracions en la interacció de substàncies alliberades per les cèl·lules de la pell contra alguns estímuls i les terminacions nervioses de la pell,  provocant reaccions exagerades com més vasodilatació i pèrdua d’aigua que comporta sensació de calor, coïssor, picor i sequedat. És per això que la pell amb rosàcia és sovint una  pell sensible que necessita cures específiques.

Entre els factors que empitjoren la simptomatologia podem destacar: aliments picants o calents, exposició al sol, fred o vent, canvis sobtats de temperatura, estrès o consum d’alcohol. També alguns cosmètics són mal tolerats i alguns medicaments, com els corticoids,  poden causar brots.

Hi ha diferents formes de rosàcia?

Sí. Encara que hi ha persones amb rosàcia que només experimenten episodis de vermellor, és molt comú que es produeixin brots de lesions inflamatòries similars a l’acne. Aquests brots solen ser tractats amb antibiòtics tòpics (crema) o orals durant un període de temps més o menys llarg que pot ser de diverses setmanes.

I el tractament?

Com veiem la rosàcia pot tenir diferents graus d’afectació i per tant els tractaments poden variar. Les persones amb rosàcia han d’emprar cosmètics amb fórmules minimalistes que evitin ingredients que puguin causar irritació com certes substàncies antiageing o exfoliants. Depenent del tipus de rosàcia podem utilitzar des de tractaments antiinflamatoris tòpics o antibiòtics fins a tractaments orals o tractament làser.  Quan predomina el component vascular, el tractament que més satisfacció genera és el tractament làser vascular. Progressivament millora l’aparença de la pell, així com els episodis de vermellor. A més, també s’observa una millora en la intensitat i el nombre de brots de granets en pacients amb formes inflamatòries de rosàcia. 

Un bon tractament millora els símptomes, redueix els episodis de vermellor i els brots de lesions acneiformes i evita la seva progressió. En definitiva, millora l’aparença i la qualitat de la pell a llarg termini.

Com és el tractament làser per a la rosàcia?

El tractament làser per a la rosàcia és el millor tractament per a pacients amb cuperosi però també millora la rosàcia inflamatòria. Hi ha diferents làsers vasculars disponibles. En Dermatologia AGC utilitzem el làser LBO (532nm) i el de Neodymium Yag (1064nm) i les seves respectives versions de pols curt (Gènesi) de la plataforma ExcelV+ de Cutera per la seva qualitat com a equip, la seva eficiència i la seva excel·lent tolerància.

Es requereixen diverses sessions separades aproximadament cada mes i mig. El nombre depèn de la gravetat de la rosàcia, però en general oscil·la entre 4 i 6. La millora és progressiva i s’aprecia des de la primera sessió. Atès que la rosàcia té una base genètica que no podem canviar, es necessiten sessions de manteniment, la freqüència de les quals també depèn de la gravetat de la rosàcia.

El làser coagula els capil·lars dilatats de manera que es poden produir petites inflamacions i “hematomes” passatgers (desapareixen als pocs dies de la sessió). No obstant això, el nostre equip es caracteritza per els bons resultats i l’alta tolerància amb efectes secundaris mínims sense necessitat d’interrompre el dia a dia. El tractament amb làser per a la rosàcia no té contraindicacions excepte l’epilèpsia i l’embaràs i es pot fer a l’estiu sempre que es prenguin les mesures adequades.

Update on The Rosacea Management of the American Acne & Rosacea Society (AARS). J Clin Aesthet Dermatol.  2019 Juny; 12(6): 17–24.

Tags: