TRACTAMENT LÀSER PER A CICATRIUS

TRACTAMENT LÀSER PER A CICATRIUS

El tractament de les cicatrius està en boga en els darrers anys. Els làsers dermatològics s’estan posicionant com a tècnica indispensable per a un bon resultat terapèutic. Descobreix les millors opcions per tractar cicatrius antiestètiques.

Totes les cicatrius són iguals?

Òbviament no. Les cicatrius poden tenir múltiples causes: traumatisme, cremada, cirurgia, infeccions… Depenent de la causa i la resposta de la persona a l’estrès mecànic, inflamatori o tèrmic en la seva pell, les cicatrius tenen diferents aspectes.
A grans trets, les descrivim com:

Cicatrius pigmentades o hipopigmentades (més clares) amb poca alteració en la textura.

Cicatrius atròfiques. La pell de la cicatriu està aprimada, apergaminada, generalment amb un color més clar que la pell normal i enfonsada en relació amb la pell del voltant. Poden ser més o menys profundes.

Cicatrius hipertròfiques. Aquestes cicatrius són voluminoses, inicialment vermelles. Aquest teixit “exagerat” no supera els límits de la cicatriu. Poden causar molèsties com picor o una mica de dolor.

Cicatrius queloidees. Aquestes cicatrius també són voluminoses però, a diferència de les anteriors, superen els límits de la lesió inicial que va portar a la cicatriu. Diguem que segueixen reparant el teixit quan ja no és necessari i creixen sense mesura. Acostumen a causar molèsties.
La cicatrització està regulada genèticament per la qual cosa la manera que tenim de cicatritzar és molt individual; davant la mateixa intensitat d’estímul una persona pot cicatritzar bé, amb cicatrius gairebé imperceptibles, i altres persones fan cicatrius exagerades.

Quins tractaments hi ha per a cicatrius?

Disposem de tractaments tòpics (aplicats sobre la cicatriu), intralesionals (aplicats dins de la cicatriu) i tractaments físics com la crioteràpia (aplicació de fred) i diferents tipus de làser.
Depenent del tipus de cicatriu utilitzem un o altre o, la majoria de les vegades, una combinació de vàries tècniques.

Tractament làser per cicatrius?
És la gran revolució en el tractament de cicatrius. En els últims 10 anys el tractament de cicatrius ha millorat molt gràcies al làser. Utilitzem diversos tipus de làser per a cicatrius, làsers vasculars (en el nostre cas LBO -532 nm-, NdYag -1064 nm-), làser fraccionat no ablatiu (1550) i làser ablatiu de CO2.
El làser vascular tracta la fase inflamatòria, quan la cicatriu presenta vermellor. Sabem que el tractament precoç d’aquesta fase millora la cicatriu final. També és útil per al tractament de vasos visibles que persisteixen en el temps dins de la cicatriu.
El làser fraccionat no ablatiu provoca un estímul sobre la dermis que culminarà en la síntesi de col·lagen, efecte desitjat en el tractament de cicatrius atròfiques. També utilitzem aquest làser per proporcionar medicaments tòpicament. Amb el làser provoquem canals a la pell que afavoreixen la penetració profunda de fàrmacs que ens ajuden a modular la cicatriu.
El làser ablatiu de CO2 s’utilitza quan volem provocar una ferida controlada perquè es generi un nou col·lagen o moduli l’existent. En causar una “ferida controlada”, apareixen crostes que triguen 7-10 dies a desaparèixer. La millora no és immediata, ja que el procés de fabricació de col·lagen triga mesos a completar-se. A partir del mes, s’inicia una millora que s’allargarà fins a l’any.
També utilitzem làser de picosegons en cicatrius fosques amb o sense alteració de textura especialment indicat en pells fosques.

Quan hem de començar a tractar les cicatrius?

Contràriament al que es pensava fa anys, les cicatrius s’han de tractar de forma precoç. Com més aviat “acompanyem” la cicatriu en el seu procés, millor serà el resultat a llarg termini.
Fins i tot en el cas de cicatrius quirúrgiques de cirurgia programada sabem que el tractament previ (abans de la cirurgia) de la pell a la zona on es localitzarà la cicatriu millora el resultat final.

Quantes sessions es requereixen per veure els resultats?

Depenent del tipus de cicatriu i tractament utilitzat, el nombre de sessions varia. És habitual que hàgim de realitzar diverses sessions separades per un període de temps que també dependrà de la tècnica utilitzada.
El tractament de les cicatrius és molt individualitzat, per tant el pla de tractament s’ha d’acordar mútuament, entre el metge i el pacient.

S’elimina completament una cicatriu?

Tot i que una cicatriu sempre està present malgrat els esforços dedicats, altra vegada la resposta s’ha d’individualitzar. Depenent del tipus de cicatriu, la millora esperada és diferent. Les cicatrius queloidees són les més difícils i les que requereixen més sessions. Les cicatrius atròfiques o postquirúrgiques tenen molt marge de millora, especialment si el tractament és precoç, fins a fer-les , en ocasions, quasi imperceptibles.

Tags: