Política de privacitat

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que la seva adreça de correu electrònic i les seves dades personals formen part de la nostra base de dades i dels nostres fitxers, convenientment inscrits en el Registres de l’Agència de Protecció de Dades.
Les dades personals que tenim estan protegides per la nostra política de seguretat i no seran compartides amb cap altra institució ni empresa. Vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: DRA. ARANTXA GARCIA CRUZ c/ Casanovas i Bosch, 33, 1-1, 08202 SABADELL